Intellektuális darázsfészek

Barnóczky Ákos Természetes Intelligencia című regénye egy jól ismert sci-fi témára ad újszerű választ.  De ezzel egyúttal egy filozófiai darázsfészekbe is nyúl, mert a tudományos kérdésen túl egy évszázados vallási és filozófiai kérdést feszeget.

Test – tudat – elme – szellem – lélek: Azok a fogalmak, amiket nem tudunk elválasztani egymástól, de nem tudunk összekapcsolni sem. Ez egy olyan kérdés, amivel a hagyományos nyugati tudománynak komoly kihívást jelent.

Tudat – elme – szellem: Werner D. Fröhlich Pszichológiai Szótára az elme fogalmának leírásakor az elme mellett szinonimaként szerepelteti a szellem és a tudat is. A lélek meghatározásával viszont nem foglalkozik.

A lélek sokértelmű kifejezés, amely több kultúrkörben használatos, eltérő jelentéssel. Számos vallási, filozófiai és mitológiai hagyományban az élőlény testetlen lényege. A „lélek” kifejezést gyakran használják a szellem szinonimájaként is.

Az emberiség születése hajnaláig lehet vissza vezetni azt az elképzelést, hogy az elhunyt ember valójában tovább él, nem válik semmivé, hogy létezik egy, a testtől független lélek, amit a halál nem érint. A lélek fogalma a legtöbb civilizációban vallásos, filozófiai, pszichológiai elképzeléseken alapszik vagy népszerű kultuszok hatására körvonalazódik az egyes emberek számára.

A test-lélek probléma az elmefilozófia klasszikus problémája. Mindennapi tapasztalatunk alapján a legalapvetőbb megállapítások közé tartozik, hogy az ember testből és lélekből áll. A kettő viszonyából fakadó problémakört nevezik test-lélek problémának. Ez, az egész filozófiatörténeten végigvonuló probléma olyan kérdéseket vet fel, mint például: Hogyan hat egyik a másikra? A lélek hat-e egyáltalán a testre? Hogyan kapcsolódik a lélek a testhez? Vajon a lélek testtelen-e? Azonos vagy különböző természetűek-e?

Descartes elmélkedései óta a lélek székhelyének az agyat tekintjük. Így az ő nyomán a nem fizikai természetű jelenségekért, az elmét tartjuk felelősnek. Bruno Gröning német misztikus szerint a test nem a lényeges ismertetője az embernek, hanem csak a szellem és lélek földi burka.

A sci-fi is számtalan módon közelítette meg a test, tudat és lélek kérdését, általában a tudat és lélek nem különül el egymástól, ezért itt is inkább a  test-lélek probléma különböző megoldásait olvashattuk. Romlandó test és halhatatlan lélek: a kettőnek a szétválása gyakran a tudat túlélésének lehetséges módja volt.

Barnóczky Ákos könyve erre egy újszerű választ ad.

Barnóczky Ákos – Természetes Intelligencia

 

Facebook hozzászólások

You may also like...