Klímaváltozás és antibiotikum-rezisztencia

Mauricio Santillana és Sarah McGough vezetésével – 28 európai ország több mint négymillió páciensére vonatkozó adatokat elemeztek a Bostoni Gyermekkórház egészségügyi informatikai programjában. Az elemzés szerint a hőmérséklet emelkedése és az antibiotikumokkal szembeni növekvő rezisztencia között összefüggés lehet.

A 2000 és 2016 közötti időszakot felölelő adatok alapján nem állapítottak meg ok-okozati viszonyt az egészséget fenyegető két jelenség között, az eredmények azonban arra utalnak, hogy a növekvő átlaghőmérséklet támogatja az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok gyarapodását.

Megvizsgálták, hogyan változott három gyakori baktérium antibiotikum rezisztenciája az adott időszakban. Ugyanakkor európai és amerikai forrásokból adatokat gyűjtöttek az országok hőmérsékleti értékeiről is.

Eymerich 3 – Égj, inkvizítor!

A tanulmány kimutatta, hogy a magasabb minimumhőmérsékletű európai országokban az antibiotikumrezisztencia több kiugró emelkedése volt megfigyelhető a vizsgált 17 évben.

Az eredmények alapján gyorsabban növekedett az antibiotikumrezisztencia azokban a dél-európai országokban – Spanyolország, Portugália, Románia, Olaszország, amelyek hőmérsékleti minimumértékei 10 fokkal magasabbak voltak,  mint az északiakban, köztük Svédországban, Finnországban, Norvégiában.

A növekedés évente 0,33 és 1,2 százalék közötti volt az országokban, miután figyelembe vették a népsűrűséget és az egyes országok eltérő antibiotikum használatát is.

Mind a négy antibiotikumosztályra, az elemzett három baktérium közül pedig kettőre volt igaz a kapcsolat.

Virokalipszis

A kutatók elismerték, hogy mind a hőmérséklet, mind a rezisztencia növekedhetett egymástól függetlenül is, azonban lehetséges az összefüggés is. Laborkísérletek bizonyították például, hogy melegebb körülmények között jobban szaporodnak a baktériumok, ami elősegítheti a rezisztens törzsek terjedését. Más tanulmányok azt támasztották alá, hogy a magasabb hőmérséklet kedvez az antibiotikum rezisztens gének baktériumok közötti átadásának.

Facebook hozzászólások

You may also like...