83 szupermasszív fekete lyuk

Japán, tajvani és amerikai csillagászokból álló kutatócsoport olyan szupermasszív fekete lyukakat fedezett fel, amelyek nem sokkal az univerzum születése után keletkeztek.

A most felfedezett összes 83 darab feketelyukkal jelentősen bővült az eddig ismert objektumok listája. A korukat 13,8 milliárd évre teszik. Születésükkor az univerzum a fejlődésének mindössze öt százalékánál tartott. A felfedezés bizonyíték arra, hogy mennyire gyakoriak lehettek a fekete lyukak az univerzum korai történetében.

A nagyon nagy tömegű (szupernagy vagy szupermasszív) fekete lyukak a fekete lyukak legnehezebb ismert képviselői, tömegük százezer és tízmilliárd naptömeg között van. A legtöbb – ha nem az összes – galaxis magjában ilyen égitest van. Az első ilyen fekete lyuk közvetlen megfigyelésére 2017 áprilisában került sor, ez a Messier 87 galaxis központjában lévő fekete lyukról készült.

A fekete lyukak intenzíven falják a körülöttük keringő anyagot: csillagokat és csillagközi gázokat. A fekete lyukba zuhanó anyag egy rendkívül forró anyagtömeget, úgynevezett akkréciós korongot hoz létre, amely a lyuk körül kering. Az így keletkezett óriási fényű kvazár, azaz csillagszerű rádióforrás általában távoli galaxisok aktív magja.

A mostani felfedezés a japán nemzeti obszervatóriumnak a hawaii Mauna Kea vulkánon működő teleszkópja által gyűjtött adatokon alapult.

Facebook hozzászólások

You may also like...