Lefotózták a sötét anyagot?

Ahogy fejlődött a tudomány és vele az ember felfogása a kozmoszról, folytonos vágy volt az igazságra kíváncsiakban arra, hogy megismerjék az univerzum nagyléptékű szerkezetét. Először úgy vélték, csak egy földrész van, majd úgy hitték egy bolygó, aztán hogy csak egyetlen naprendszer… ma már tudjuk, hogy csak galaxisokból több milliárdszor milliárd van, az univerzum szerkezete pedig a sötét anyag szövedékéhez köthető… amit most először sikerült egy képen rögzíteni!

Persze, a kép közvetetten készült – a sötét anyag valami olyan, ami NEM lép semmiféle kölcsönhatásba univerzumunk anyagával, a fotonokkal se, így nem láthatjuk és nem tudjuk kimutatni. Azonban gravitációja van…

A jelenlegi megfigyelő eszközeink, a Hubble, a Chandra, és a többi űrtávcső, teleszkóp és egyéb eszköz megmutatja nekünk, hogy Földünk nincs egyedül, számos csillagrendszer és galaxis létezik még a miénken kívül. Na de mi az univerzum szerkezete? A tényleges szerkezete?

A csillagászok, kozmológusok és elméleti fizikusok megegyeznek abban, hogy a legnagyobb léptékű struktúra az univerzumban egy felfoghatatlanul nagy méretű “háló”. A háló  szerintük a sötét anyag szálaiból áll, melyeken a galaxisok úgy “akadnak fenn”, mint bogarak a pókhálóban.

Ennek a hálónak a megfigyelése azonban erősen problematikus, tekintve, hogy nem látjuk a sötét anyagot, ráadásul a puszta mérete mellett a sok ezermilliárd csillagból álló galaxisokból álló halmok is eltörpülnek a kozmikus méretű szálak mellett.

Régebben úgy észlelték ezt a hálót, hogy az ún. gravitációs lencse technikát alkalmazták távoli galaxisok felől érkező fény megfigyelésekor. Ez a nagy tömegű égitestek térhajlító hatását kimutató technika, és ezzel megfigyelhető a sötét anyag eloszlása. Alexandre Refreiger professzor, a Zürichi ETH oktatója rámutat: a “normális” anyag hűen követi a sötét anyag filamentumait és oszlopait, mert az a gravitációjával magára húzza.

A közelmúltban csillagászok a 10-méteres hawaii Keck teleszkóppal bűvészkedtek egy kicsit, és úgy vélik, az eredmény fotó nem más, mint az első direkt képek erről a sötét anyag hálóról! A képekhez kvazárok fényét használták fel, egész pontosan egy bizonyos kvazár fényét, ami 10 milliárd fényévre csücsül(t), és az a szerencsés fennforgás adódik, hogy egy két millió fényév átmérőjű gázfelhőn is átjön felénk tartó útja során.

A gáz felforrósodik és sugárzást bocsát ki, ami merre is halad? Bizony – nagyon karakterisztikus formát rajzol ki, ami egybeesik a láthatatlan gravitációs központokkal… melyeket összekötünk és bizony, a sötét anyag szálait rajzolja ki!

Ezeket a sötét anyag huzalokat már megjósolta a tudomány a gravitációs hatásokat és fényeltolódást is megfigyelve, így tudták, mit keresnek. Ez a kétmillió fényévnyi hidrogéngáz rendkívül hideg, nem is tudnánk észlelni, hogyha a kvazár fénye nem forrósítaná fel. A megfigyelések szépen kirajzolták a sötét anyag filamentumait, melyekhez gravitáció vonzza a hevített gázt.

Az új technika (azaz a kvazárok fényének felhasználása a sötét anyag megfigyelésére) annyira nem is újdonság, korábban már használták sötét galaxisok megfigyelésére, melyek azonban jóval kisebbek és sűrűbbek, mint az említett sötét anyag szálak.

A csillagászok tudják, hogy hihetetlenül szerencsések, hogy a kvazár és a felhő is pont ott volt, ahol, és úgy vélik, hogy a lefotózott sötét anyag szálak mindössze csak egy kis részét képezik a világegyetemet behálózó hatalmas hálózatnak.

Az előzetes számítások és számítógépes szimulációk szerint azonban tízszer kevesebb gáznak kellene jelen lennie a sötét anyag szálak mentén, mint amit a megfigyelés során láttak. A miértre még nem derült fény: lehet, hogy a galaxisformálódás fizikája vagy a sötét anyaggal kapcsolatos jelenleg ismeretlen tényező nem került betáplálásra előzőleg. Minden esetre is a megfigyelés egy mérföldkő az univerzum kutatásában, igazol egy olyan elméletet, amely egy nagy lépést jelent a sötét anyag és az univerzumra gyakorolt hatásának megismerésében.

fromquarkstoquazars nyomán

Facebook hozzászólások

Galaktika

Sci-fi, tudomány, film, technika, szórakozás. Alapítva 1972-ben.

You may also like...

Vélemény, hozzászólás?